Kitos naujenos

2018 m. lapkritį pasirodys naujas katalikų tikybos vadovėlis III-IV gimnazinėms klasėms.

Renkuosi gyvenimą

Katalikų tikybos vadovėlis Renkuosi gyvenimą yra skirtas III-IV gimnazinių klasių mokiniams, kad jaunuoliai galėtų apmąstyti, analizuoti, vertinti pašaukimą gyventi, mylėti ir kurti. Vadovėlyje pateikta keliasluoksnė mokymo medžiaga (meninė, kultūrinė, mokslinė, teologinė) padės mokiniams ieškoti asmeninio ryšio su Kristumi, ves link pasitikėjimo Dievu ir artimo meilės.
Vadovėlis suskirstytas į keturis skyrius pagal klausimus: kas esu, kaip esu, kodėl ir koks esu. Pateiktas temas galima nagrinėti vieną, kelias ar daugiau pamokų. Kiekvieno skyriaus pabaigoje siūlomos diagnostinės, kritinio ir kūrybinio mąstymo užduotys žinių patikrinimui.
Kiekviena tema baigiama meditacija, artinančia prie Dievo, ir refleksija, padedanti apibendrinti ir įvertinti pamokoje įgytas žinias.
Vadovėlis Renkuosi gyvenimą skirtas mokinių ir mokytojo (-os) kūrybiniam bendradarbiavimui laisvai pasirenkant ir apmąstant pateiktas temas, ieškant santykio su Dievu, savosios gyvenimo krypties, buvimo bei veikimo bendruomenėse, visuomenėje, pasaulyje.
 

Dvylika susitikimų su Dievu

Lietuvos katechetikos centras parengė metodines gaires katechetams ir tikybos mokytojams "Dvylika susitikimų su Dievu".

Ši knyga skirta Romos katalikų tikybos mokytojui ar katechetui, dirbančiam su 7-8 klasių mokiniais. Dvylikos susitikimų metodinės gairės parengtos remiantis Katalikų tikybos bendrąja mokymo programa pagrindiniam ugdymui, tačiau šią priemonę galima naudoti ir ruošiant paauglius Sutvirtinimo sakramentui. Metodinių gairių tikslas – padėti susitikimų vadovui organizuoti mokymosi veiklas taip, kad paaugliai galėtų patirti susitikimą su Dievu ir įvardyti: Kur, kada ir kaip gali susitikti Jį? Kaip gyventi nuolatiniame ryšyje su Kristumi? Koks Bažnyčios vaidmuo krikščionies gyvenime ir jos teikiamos malonės? Susitikimų vadovas gali dvylika temų išdėstyti savo nuožiūra. Pagrindiniai informacijos šaltiniai yra Romos katalikų Bažnyčios katekizmas, Šventasis Raštas bei Youcat jaunimo katekizmas. Taip pat pateikiami papildomi šaltiniai, kuriais galima naudotis praplečiant ir papildant pateiktą informaciją.
Kiekvienas susitikimas prasideda teologiniu temos pagrindimu. Pateikiami pagrindiniai susitikimo teiginiai, ugdomi gebėjimai, metodai, priemonės, mokymosi veiklos. Kiekvieno susitikimo pabaigoje yra refleksijos užduotys, padedančios dalyviui įsivardinti svarbiausius susitikimo aspektus, naujas patirtis. Pabaigai siūlomi maldos pavyzdžiai.

Metodinių gairių ištrauka: Ketvirtas susitikimas. Kas yra Šventoji Dvasia?.

Knygą galima bus įsigyti nuo 2018 m. rugsėjo mėnesio katechetikos centruose, kaina 2 eurai.