Renkuosi gyvenimą

Katalikų tikybos vadovėlis Renkuosi gyvenimą yra skirtas III-IV gimnazinių klasių mokiniams, kad jaunuoliai galėtų apmąstyti, analizuoti, vertinti pašaukimą gyventi, mylėti ir kurti. Vadovėlyje pateikta keliasluoksnė mokymo medžiaga (meninė, kultūrinė, mokslinė, teologinė) padės mokiniams ieškoti asmeninio ryšio su Kristumi, ves link pasitikėjimo Dievu ir artimo meilės.
Vadovėlis suskirstytas į keturis skyrius pagal klausimus: kas esu, kaip esu, kodėl ir koks esu. Pateiktas temas galima nagrinėti vieną, kelias ar daugiau pamokų. Kiekvieno skyriaus pabaigoje siūlomos diagnostinės, kritinio ir kūrybinio mąstymo užduotys žinių patikrinimui.
Kiekviena tema baigiama meditacija, artinančia prie Dievo, ir refleksija, padedanti apibendrinti ir įvertinti pamokoje įgytas žinias.
Vadovėlis Renkuosi gyvenimą skirtas mokinių ir mokytojo (-os) kūrybiniam bendradarbiavimui laisvai pasirenkant ir apmąstant pateiktas temas, ieškant santykio su Dievu, savosios gyvenimo krypties, buvimo bei veikimo bendruomenėse, visuomenėje, pasaulyje.